Gorisse Bouw Gorisse Bouw

Realisatie klantcontactcentrum

Opdrachtgever: Thuisvester Oosterhout

Projectbeschrijving: Thuisvester is in het kader van optimalisatie in telefonische en online dienstverlening in 2014 gestart met de voorbereidingen om te veranderen naar een klantcontactorganisatie. Onderdeel hiervan was het opzetten van een klantcontactcentrum. Hiertoe is in mei 2015 de 2e verdieping verbouwd.

Voorwaarde van het plan was een open structuur met aandacht voor de medewerker en werkomgeving. Daarnaast het ontzorgen van de opdrachtgever vanaf het uithuizen tot en met de inrichting van meubilair. Dit alles binnen een korte doorlooptijd met een harde opleverdatum.

Verrichte werkzaamheden: Er zijn verschillende ruimten samengevoegd en zijn er aanpassingen verricht aan vloeren, wanden, plafonds en installaties. Ook is er een zitgedeelte geplaatst met interieurtimmerwerk, waarna de ruimtes door ons zijn geschilderd om het geheel een frisse look te geven. Ten slotte hebben we de vloerbedekking een anti-allergische behandeling gegeven en is het meubilair geleverd en geplaatst.

Dit alles volgens het principe van Gorisse Bouw “afspraak = afspraak”. Exact volgens de vooraf opgestelde planning is het werk ingevuld waardoor per 1 juni 2015 het klantcontactcentrum operationeel kon gaan.

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Terug naar referenties

Brandweerkazerne Dorst

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

Projectbeschrijving: Al een aantal jaren bleek de huidige brandweerkazerne in Dorst niet meer te voldoen aan de strenge eisen van deze tijd. Daarnaast zorgde de uitbreiding van het grondgebied van de brandweerpost Dorst ervoor dat het aantal keer uitrukken ook toenam. Reden genoeg om de kazerne flink aan te pakken en uit te breiden.

Verrichte werkzaamheden: Begin dit jaar is Gorisse Bouw gestart met de verbouwing en uitbreiding van de brandweerkazerne. Allereerst is het nabij gelegen voormalige jongerencentrum Kaszah bij de brandweerkazerne getrokken. Daarna is het gehele pand gerenoveerd en verbouwd. Een aantal bestaande ruimtes zijn aangepast en nieuwe instructieruimtes en sanitaire gelegenheden zijn gecreëerd. Ook is de bestaande remise vergroot zodat er een nieuwe brandweerwagen ondergebracht kan worden. Tot slot is de kazerne voorzien van een aantal duurzame maatregelen zoals geïsoleerde voorzetwanden, LED-verlichting en een CO2 gestuurde balansventilatie.

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Terug naar referenties

Slotjes Oosterhout

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

Projectbeschrijving: Medio 2014 heeft Gorisse Bouw het activiteitencentrum Slotjes gerenoveerd. De werkzaamheden waren met name gericht op een stuk vernieuwing en op verbetering van de toegankelijkheid.

Verrichte werkzaamheden: De entree is verplaats van de achterkant naar de zijkant van het pand. Achter de nieuwe entree zijn vervolgens verschillende ruimtes samengevoegd, gecreëerd en verbouwd. Systeemplafonds zijn vervangen, er is een nieuwe pvc vloerafwerking aangebracht en vervolgens zijn de wanden voorzien van glasvlies en gesausd. In de grote zaal is een nieuwe bar op maat gemaakt en alle toiletgroepen zijn vernieuwd.

Ook zijn in het activiteitencentrum diverse aanpassingen verricht ter verbetering van de toegankelijkheid. Deurkozijnen zijn verbreed, hang- en sluitwerk is vervangen en het straatwerk rondom de entrees is opgehoogd.

Slotjes

Terug naar referenties

Bunthoef Oosterhout

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

Projectbeschrijving: Sinds 2012 heeft voormalige buurthuis De Bunthoef de functie van activiteitencentrum. Om het gebouw beter geschikt te maken voor hun nieuwe functie heeft Gorisse Bouw de opdracht mogen ontvangen om het groot onderhoud met functionele verbeteringen uit te voeren.

Verrichte werkzaamheden: In De Bunthoef zijn door ons de toiletgroepen gerenoveerd, de ontruimingsinstallatie is aangepast naar de normen van nu en er zijn diverse ruimten  verbouwd. Ook heeft de oude bar plaats gemaakt voor een nieuwe bar-/keukeninrichting en zijn alle armaturen in het kader van duurzaamheid vervangen voor LED-armaturen met daglichtregelingen.

Ten slotte is door ons de entree verbouwd en is de voorgevel opgeknapt en voorzien van nieuwe signing. Tijdens de werkzaamheden bleef het buurthuis in bedrijf. Middels een goede planning waarin ook de bezetting van de verschillende ruimtes was aangegeven konden de werkzaamheden ongestoord voor de bezoekers plaatsvinden.

Foto 1
Foto 3
Foto 2

Terug naar referenties

Bedrijfsvloer Zwijndrecht

Project: Vervangen bedrijfsvloer

Locatie: Zwijndrecht

Verrichte werkzaamheden: De huidige bedrijfsvloer op deze locatie was op verschillende plaatsen verzakt en niet geschikt voor de nieuwe machines welke op deze vloer worden geplaatst.  Gorisse Bouw heeft de oude stelconbeplatingen verwijderd en hier vervolgens een gevlinderde betonvloer aangebracht. Ook zijn de gootputelementen opnieuw gesteld en het riool vervangen. Totaal oppervlak van deze vloer 260m2.

Bedrijfsvloer Zwijndrecht 1
Bedrijfsvloer Zwijndrecht 2
Bedrijfsvloer Zwijndrecht 3

Terug naar referenties

Dommelbergen Oosterhout

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

Projectbeschrijving: Het activiteitencentrum Dommelbergen is in 2014 door Gorisse Bouw verbouwd. Diverse ruimtes zijn hierbij opnieuw ingericht en gerenoveerd.

Verrichte werkzaamheden: Voor de bouwvakvakantie zijn alle toiletgroepen gefaseerd gerenoveerd en voorzien van nieuw sanitair, tegelwerk en plafonds. De entree is geheel vernieuwd en ingericht; plafonds zijn vervangen, er is een nieuwe pvc vloerafwerking aangebracht en middels interieurtimmerwerk met LED-verlichting zijn er wat speelse accenten in de ruimte aangebracht. Ook zijn er verschillende ruimtes samengevoegd, buitenkozijnen vernieuwd en is de recreatieruimte voorzien van een nieuwe barinrichting. Tenslotte zijn de opgeknapte ruimten aan de binnenzijde geschilderd. Tijdens de werkzaamheden bleef het activiteitencentrum gewoon in bedrijf. Door een goede afstemming, afschermingen, en uitvoering van geluidsoverlast veroorzakende werkzaamheden buiten openingstijden bleef de overlast tot een minimum beperkt.

Dommelbergen 1
Dommelbergen 2

Terug naar referenties