Gorisse Bouw Gorisse Bouw

MVO

Een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Niet alleen hebben wij oog voor het milieu en de natuur, ook uit zich dit op andere vlakken:
  • Op onze locaties werken wij op een nette, schone en veilige manier. We gebruiken duurzame materialen en scheiden het afval.
  • Bij de aanschaf van bedrijfsvoertuigen houden wij rekening met CO2 –uitstoot.
  • Sponsoring van verschillende (sport-) verenigingen, ondersteuning van sociaal maatschappelijke en lokale initiatieven waaronder Parkfeest in Oosterhout.