Gorisse Bouw Gorisse Bouw

Auteur Archief

Nieuwe website

Toegevoegd: 07-07-2015

Met gepaste trots presenteren wij de geheel vernieuwde website van Gorisse Bouw. Achter de schermen hebben wij de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe frisse look en een betere navigatie. Wij hopen u met deze nieuwe website nog duidelijker te informeren. Bijvoorbeeld over zaken die spelen in de bouw of bij Gorisse Bouw in het bijzonder.

Realisatie klantcontactcentrum

Opdrachtgever: Thuisvester Oosterhout

Projectbeschrijving: Thuisvester is in het kader van optimalisatie in telefonische en online dienstverlening in 2014 gestart met de voorbereidingen om te veranderen naar een klantcontactorganisatie. Onderdeel hiervan was het opzetten van een klantcontactcentrum. Hiertoe is in mei 2015 de 2e verdieping verbouwd.

Voorwaarde van het plan was een open structuur met aandacht voor de medewerker en werkomgeving. Daarnaast het ontzorgen van de opdrachtgever vanaf het uithuizen tot en met de inrichting van meubilair. Dit alles binnen een korte doorlooptijd met een harde opleverdatum.

Verrichte werkzaamheden: Er zijn verschillende ruimten samengevoegd en zijn er aanpassingen verricht aan vloeren, wanden, plafonds en installaties. Ook is er een zitgedeelte geplaatst met interieurtimmerwerk, waarna de ruimtes door ons zijn geschilderd om het geheel een frisse look te geven. Ten slotte hebben we de vloerbedekking een anti-allergische behandeling gegeven en is het meubilair geleverd en geplaatst.

Dit alles volgens het principe van Gorisse Bouw “afspraak = afspraak”. Exact volgens de vooraf opgestelde planning is het werk ingevuld waardoor per 1 juni 2015 het klantcontactcentrum operationeel kon gaan.

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Terug naar referenties

Brandweerkazerne Dorst

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

Projectbeschrijving: Al een aantal jaren bleek de huidige brandweerkazerne in Dorst niet meer te voldoen aan de strenge eisen van deze tijd. Daarnaast zorgde de uitbreiding van het grondgebied van de brandweerpost Dorst ervoor dat het aantal keer uitrukken ook toenam. Reden genoeg om de kazerne flink aan te pakken en uit te breiden.

Verrichte werkzaamheden: Begin dit jaar is Gorisse Bouw gestart met de verbouwing en uitbreiding van de brandweerkazerne. Allereerst is het nabij gelegen voormalige jongerencentrum Kaszah bij de brandweerkazerne getrokken. Daarna is het gehele pand gerenoveerd en verbouwd. Een aantal bestaande ruimtes zijn aangepast en nieuwe instructieruimtes en sanitaire gelegenheden zijn gecreëerd. Ook is de bestaande remise vergroot zodat er een nieuwe brandweerwagen ondergebracht kan worden. Tot slot is de kazerne voorzien van een aantal duurzame maatregelen zoals geïsoleerde voorzetwanden, LED-verlichting en een CO2 gestuurde balansventilatie.

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Terug naar referenties

Brandweerkazerne Dorst

Toegevoegd: 04-01-2015

Begin dit jaar is Gorisse Bouw gestart met de verbouw en uitbreiding van de brandweerkazerne in Dorst. Allereerst is het nabij gelegen voormalige jongerencentrum Kaszah bij de brandweerkazerne getrokken. Daarna is het gehele pand gerenoveerd en verbouwd. Een aantal bestaande ruimtes zijn daarbij aangepast en nieuwe instructieruimtes en sanitaire gelegenheden zijn gecreëerd.

Bunthoef Oosterhout

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

Projectbeschrijving: Sinds 2012 heeft voormalige buurthuis De Bunthoef de functie van activiteitencentrum. Om het gebouw beter geschikt te maken voor hun nieuwe functie heeft Gorisse Bouw de opdracht mogen ontvangen om het groot onderhoud met functionele verbeteringen uit te voeren.

Verrichte werkzaamheden: In De Bunthoef zijn door ons de toiletgroepen gerenoveerd, de ontruimingsinstallatie is aangepast naar de normen van nu en er zijn diverse ruimten  verbouwd. Ook heeft de oude bar plaats gemaakt voor een nieuwe bar-/keukeninrichting en zijn alle armaturen in het kader van duurzaamheid vervangen voor LED-armaturen met daglichtregelingen.

Ten slotte is door ons de entree verbouwd en is de voorgevel opgeknapt en voorzien van nieuwe signing. Tijdens de werkzaamheden bleef het buurthuis in bedrijf. Middels een goede planning waarin ook de bezetting van de verschillende ruimtes was aangegeven konden de werkzaamheden ongestoord voor de bezoekers plaatsvinden.

Foto 1
Foto 3
Foto 2

Terug naar referenties