Gorisse Bouw Gorisse Bouw

Nieuwbouw chauffeursverblijf Leijsenhoek

Toegevoegd: 04-09-2015

Deze week zijn de werkzaamheden opgestart voor de nieuwbouw van een chauffeursverblijf. Deze vormt het sluitstuk van het onlangs opgeleverde nieuwe busstation, gesitueerd in het centrumgebied van Oosterhout.

Het nieuwe chauffeursverblijf bestaat uit een verblijfsruimte met keukenopstelling, toiletgroepen en een openbare toiletruimte. De oplevering staat gepland in oktober.

Chauffeursverblijf

Terug naar nieuwsberichten